? האם ישראל זקוקה לנוכחות צבאית בעמק הירדן

סוגית ההתנחלויות היא חלק מסוגיות הליבה של הסדר הקבע, וניתן לטפל בה במשא ומתן, בלי לפגוע בעצמאותה וריבונותה של מדינת פלסטין, או בשלמותה הטריטוריאלית והרצף הגיאוגרפי שלה. לכן, לא יעלה על הדעת שישראל תמשיך את מדיניות ההתחלות והוספת יחידות דיור בהתנחלויות והרחבת אחרות, בשעה ששני הצדדים מבקשים להגיע לפתרון צודק וכולל דרך משא ומתן. בנוסף, לא תהיה הצלחה למשא ומתן ללא הפסקת כל פעילות בהתנחלויות, כולל מה שמכונה גידול טבעי. כי המשך הפעילות בהתנחלויות גורם לאובדן התועלת במשא ומתן, ואינו משאיר לשני הצדדים מה לשאת ולתת עליו בעתיד

Read More

Dose Israel needs a military presence in Jordan Valley for Security?

 There is no need for any Israeli military or security presence on the territory of the independent State of Palestine, namely in the Jordan Valley. Yet there is a chance to deploy a third party for an agreed upon period of time if such a deployment answers Israel’s security concerns. In addition, The Jordan Valley […]

Read More

Jerusalem is the capital of Israel, right?

East Jerusalem is an integral part of the Palestinian territories occupied by Israel in 1967, even so, Palestinians accepts that Jerusalem can be a capital for two states within the framework of a permanent settlement, where East Jerusalem will be a capital for the State of Palestine and West Jerusalem a capital for the State of Israel.

Read More

In Brief, What is “The Arab Peace Initiative”?

The Arab Peace Initiative, adopted by the Arab summit in Beirut in 2002 and endorsed by the Islamic Summit in Tehran the following year, has offered Israel the chance to establish normal relations and diplomatic ties with 57 Arab and Muslim countries in exchange for ending Israel’s occupation of all the territories it captured in […]

Read More

How the Palestinians would end their division?

Presidential and legislative elections in the West Bank, East Jerusalem and the Gaza Strip will offer a democratic and civilized means to end the division and reunite the two parts of the country, provide the means to address the internal division within the Palestinian community and strip Israel and others of whatever pretexts they use […]

Read More