? למה התנחלויות מהוות איום על שלום

יישובים קיימיםופעילות ההתנחלות המשיכה להשאיר פחות אדמהומשאבים הנדרשיםלהקמתה של המדינה עצמאית ובת קיימא ובעלת הרצף הטריטוריאלי של פלסטין . לכן ,ההתנחלויותופעולות התנחלות מונעים השגתהפתרון של שתי מדינות .

השאלה של התיישבות היא אחדמסוגיות הסדר קבע ליבהוניתן לטפל במשא והמתן , בלי לפגוע בעצמאותה וריבונותה של המדינה פלסטין , אולשלמותה הטריטוריאליתורצף גיאוגרפי . לכן , לא יעלה על הדעתשישראל ממשיכה במדיניות ההתנחלויות שלה ; לבנות יותר יחידות דיור בהתנחלויות ולהרחיב אחרים בזמן שבוהצדדים מבקשים להגיע לפתרון צודק וכולל .

משא ומתן לא יכול להצליח בליהפסקת כל פעולות ההתנחלות , כוללגידול הטבעי מה שנקרא שלמה . המשך פעילות התנחלות יהפוך משא ומתן עקר ולא משאיר שום דברלצדדים למשא ומתן על בעתיד ..

Read More

מהו המעמדם המשפטי של ההתנחלויות ؟

כל התנחלות או בניה בהתנחלויות בשטחים הפלסטינים הכבושים, כולל מזרח ירושלים, הן בלתי חוקיות על פי המשפט הבינלאומי וסותרות את החלטות הקהילה הבינלאומית.

ההתנחלויות הקיימות והמשך הבניה בהתנחלויות לא מותירים קרקעות ומשאבים הנדרשים להקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית עם רצף טריטוריאלי ובת קיימא. לכן, ההתנחלויות מונעות השגת פתרון שתי המדינות.

Read More

Why Israeli settlements threatens peace ?

Jewish settlements in the West Bank are one of the central issues in the faltering negotiations between Israel and the Palestinians, Much of the international community regard them as illegal under international law, and view their growth as damaging to the geographical viability of any future Palestinian State. Israeli Settlements Explained.

Read More

What is Peaceful Popular Resistance?

The Palestinian people and their leadership reject violence and counter- violence, and call for peaceful popular resistance. However, many victims from among our people and with them Israeli and foreign supporters, who are involved in this type of resistance, such as in the villages of Ni’lin, Bil’in and others have been and continue to be […]

Read More