סוגית ההתנחלויות היא חלק מסוגיות הליבה של הסדר הקבע, וניתן לטפל בה במשא ומתן, בלי לפגוע בעצמאותה וריבונותה של מדינת פלסטין,  או בשלמותה הטריטוריאלית והרצף הגיאוגרפי שלה. לכן, לא יעלה על הדעת שישראל תמשיך את מדיניות ההתחלות והוספת יחידות דיור בהתנחלויות והרחבת אחרות, בשעה ששני הצדדים מבקשים להגיע לפתרון צודק וכולל דרך משא ומתן. בנוסף, לא תהיה הצלחה למשא ומתן ללא הפסקת כל פעילות בהתנחלויות, כולל מה שמכונה גידול טבעי. כי המשך הפעילות בהתנחלויות גורם לאובדן התועלת במשא ומתן, ואינו משאיר לשני הצדדים מה לשאת ולתת עליו בעתיד

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*