כל התנחלות או בניה בהתנחלויות בשטחים הפלסטינים הכבושים, כולל מזרח ירושלים, הן בלתי חוקיות על פי המשפט הבינלאומי וסותרות את החלטות הקהילה הבינלאומית.

ההתנחלויות הקיימות והמשך הבניה בהתנחלויות לא מותירים קרקעות ומשאבים הנדרשים להקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית עם רצף טריטוריאלי ובת קיימא. לכן, ההתנחלויות מונעות השגת פתרון שתי המדינות.
סוגית ההתנחלויות היא חלק מסוגיות הליבה של הסדר הקבע, וניתן לטפל בה במשא ומתן, בלי לפגוע בעצמאותה וריבונותה של מדינת פלסטין,  או בשלמותה הטריטוריאלית והרצף הגיאוגרפי שלה. לכן, לא יעלה על הדעת שישראל תמשיך את מדיניות ההתחלות והוספת יחידות דיור בהתנחלויות והרחבת אחרות, בשעה ששני הצדדים מבקשים להגיע לפתרון צודק וכולל דרך משא ומתן.
לא תהיה הצלחה למשא ומתן ללא הפסקת כל פעילות בהתנחלויות, כולל מה שמכונה גידול טבעי. כי המשך הפעילות בהתנחלויות גורם לאובדן התועלת במשא ומתן, ואינו משאיר לשני הצדדים מה לשאת ולתת עליו בעתיד.
ההתנהגות האגרסיבית, הפרובוקטיבית וגזענית של מתנחלים יהודים אשר פוגעים באזרחים פלסטינים וברכושם בשטחים הכבושים הן מכשול עיקרי בפני השלום, ומערערות את הסיכוי לחיים משותפים בעתיד בין הפלסטינים לישראלים ומעוררים שנאת יתר בין שני הצדדים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*